Április 22, 2024 - Csilla, Noémi névnapja
Csillagfény Bölcsőde
Menü
Bemutatkozás
Hitvallásunk:

„Szeresd a gyermekeket úgy, ahogy van, leld örömödet azokban a tulajdonságaikban, amelyek tényleg megvannak benne, és ne törődj azokkal, amelynek híjával van.”
Dr. Spock

Bölcsőde bemutatása

Bölcsődénk 1981 óta áll a kisgyermekes családok szolgálatában. Kispest központi részén lakótelepi környezetben helyezkedik el. Nagyon jó közlekedési és infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. Közelben sétányi távolságra található metró, busz végállomás, villamos, iskola, óvoda, bevásárlási lehetőségek.

A bölcsődénk pályázati segítséggel felújított, kétszintes épület. Az intézmény 125 férőhelyes, 5 gondozási egységre tagolódik. Egy-egy egység két csoportszobára oszlik, ahol 14-14 gyermek elhelyezésére van lehetőség.

A csoportszobák tágasak, világosak, módszertani előírásoknak megfelelően berendezettek. A gondozó-nevelő munka, tárgyi feltételei a gyermekek életkorának, fejlettségének, létszámának megfelelő mennyiségű és minőségű játékkészlettel van felszerelve. A csoportok színvilága és a dekorációk ízlésesek, tükrözik a kisgyermeknevelők egyéniségét és személyiségét. A csoportszobákban a bútorok úgy vannak elhelyezve, hogy az aktívabb és a nyugodtabb játékot is egy időben játszhatják a gyermekek.

Egy-egy csoportban 4 szakképzett felsőfokú képesítéssel rendelkező kisgyermeknevelő magas szakmai színvonalon gondozza-neveli a rájuk bízott csemetéket. Az érvényben lévő módszertani irányelveket figyelembe véve. Csoportonként egy-egy technikai munkatárs is segíti a kisgyermeknevelők zökkenőmentes munkáját, és gondoskodik a rendről és tisztaságról.Fontos feladatunknak érezzük, hogy kiegyensúlyozott derűs légkört, a gyermeke életkoruknak és fejletségüknek megfelelő tárgyi környezetett, teremtsünk, ahhoz hogy a gyermekek harmonikus értelmi, érzelmi és testi fejlődését elősegítsük.
Minden napi munkánk során fontos szerepet tölt be a személyes bánásmód megteremtése, és az egyéni szükségletek figyelembe tartása.

Hangsúlyozzuk, hogy a szabad játéktevékenység során az alkotás örömét is megtapasztalhatják nálunk a gyermekek. Gyurmázhatnak, rajzolhatnak, festhetnek és megismerkedhetnek az olló, ragasztó használatával. Az ismeretszerzés örömét is megtapasztalhatják a gyerekek a logikai és készségfejlesztő játékok alkalmával.

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
A Csillagfény Bölcsőde felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását-nevelését integráltan, az ép gyermekekkel együtt nevelve, amennyiben a sajátos nevelési igényük lehetővé teszi. Mindegyik gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel. A fejlesztő szoba tárgyi feltételeinek köszönhetően, egyéni komplex fejlesztés, a tornaszobában pedig kis csoportos komplex fejlesztés történik a Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusai, illetve a bölcsőde gyógypedagógusának együttműködésével.

Az egészséges életmódra nevelés már a bölcsődében elkezdjük, melyet a megfelelő napirenddel, korszerű táplálkozással és változatos mozgás lehetőségek biztosításával kívánunk elérni. A tágas játszó udvarunkon sokféle mozgásfejlesztő eszköz, homokozó szolgálja a gyermeke örömét az árnyas fák alatt. Rossz idő esetén a jól felszerelt esztétikus tornaszobában mozoghatnak a gyerekek.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, ahol a HACCP- rendszerben előírt elvárásoknak megfelelően végzik munkájukat a konyhai dolgozók. Dietetikus élelmezésvezetőnk megtervezi az adott korosztálynak megfelelő változatos étrendet.(étlapunkat megtalálják a képgalériánkban) A korszerű táplálkozás irányelveit figyelembe véve. A táplálékallergiás gyermekek ellátását is tudjuk biztosítani.

Bölcsődénk só szobával is rendelkezik, aminek nagy jelentősége van a légzőszervi megbetegedések megelőzésében és kezelésében. Amit a hozzánk járó gyermekek és testvéreik díjmentesen használhatnak.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a hagyományok megőrzésének, ezért minden ünnepet megtartunk a gyermekkel és szüleikkel, hiszen az irányelvünk a CSALÁDBARÁT bölcsőde kialakítása. Lelkes kisgyermeknevelői csapatunk színjátszó csoportot alakított, és jeles ünnepekkor egy általuk írt mese előadásával kedveskednek a gyermekeknek és szüleiknek.

Szoros kapcsolatot tartunk a szomszédos óvodákkal, az intézmény váltás megkönnyítése érdekében. Óvodapedagógusok minden évben eljönnek hozzánk ismerkedni a leendő ovisokkal, és ezután a bölcsisek is átmennek kisgyermeknevelőkkel az óvodába. Megismerkednek leendő csoportszobáikkal, az új játékokkal, és természetesen az óvó nénikkel is.

Bölcsődénkben időszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport segítséget nyújt alkalmanként a bölcsődébe nem járó szülők gyermekeinek is a napközbeni ellátásban. Amit előzetes telefonos egyeztetés után lehet igénybe venni térítés ellenében.

2002. Decemberében a bölcsődei dolgozók kezdeményezésével Csillagfény Bölcsőde Gyermekeiért elnevezésű Alapítványt hoztak létre, ami sikerrel működik. Lehetőség van az Adó 1% felajánlására. Amelynek összegéből kialakítottuk a gyermekek számára a tornaszobát, a beiratkozó gyermekek részére a játéksarkot ( hogy ne legyen olyan unalmas a várakozás, amíg anya a papírokkal bíbelődik), a gyermekek karácsonyi meglepetéseit is ennek a felajánlásnak köszönhetjük.
Számlaszám: 18246960-1-43Tagintézmény vezető: Borosné Bárdos Melinda

Tagintézmény vezető helyettes: Horváth Lászlóné Zsuzsa